വീട്ടിലിരുന്ന് : MAKE MONEY ONLINE : 2000Rs/ hour legally – REAL Genuine JOB – background remove

Follow me on insta :
BUSINESS INQUIRIES only : me@gayathry.in
Checkout my Facebook:

………………………
website mentioned –

In this video I am introducing a new, simple and creative way to make money online, 100% genuine and legit. No hacks or hoax. only real ways are mentioned on this channel. This video is about removing background images easily for online sales product photos and selling that service on freelancing websites like fiverr or freelancer or up-work.

PS: I have made a new video on basics of fiverr and how to get work on it as a freelancer easily
in my new video

#onlinemoneymaking #malayalamonline #genuinemoney

source

30 thoughts on “വീട്ടിലിരുന്ന് : MAKE MONEY ONLINE : 2000Rs/ hour legally – REAL Genuine JOB – remove background”
 1. ഈ comment വായിക്കാത്തവർക് നഷ്ടം…. കാരണം invest ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാതെ ദിവസത്തിൽ 10 സെക്കന്റ്‌ മാത്രം ചിലവിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു മേഖല [pi network]. ഒരു ചിലവും ഇല്ല ഒരു പത്തു സെക്കന്റ്‌ ചിലവഴിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും…. വൈകും തോറും നഷ്ടം ആയിരിക്കും……

  ഏകദേശം അവസാന ഘട്ടത്തിലൂടെ ആണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനി പോകുന്നത്….ഈ അവസരം കളയല്ലേ…..

  PI CRYPTO CURRENCY പ്രതേയെകത

  1. ഒരു രൂപ പോലും ആർക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്‌ ഇല്ല.
  2. ഒരാളുടെയും സമയം പോകുന്നില്ല.
  3. ഒരു work ചെയ്യണ്ട ആവിശ്യം ഇല്ല. നമുക്ക് daily അതിൽ ഒരു 10 second ചെലയിച്ചാൽ മതി.
  4. ഒരാൾക്കും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനും ഇല്ല.
  5. ഒരാളെ പോലും ചേർക്കാനും പറയുന്നില്ല.
  6. നമുക്ക് സാധാ കറൻസി പോലെ coin use ചെയ്‌തിട്ട് purchase ചെയ്യാൻ പറ്റും.

  ഭാവിയിൽ നല്ല ഒരു amount ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ്‌ ഇല്ല. Daily 10 സെക്കന്റ്‌ മാത്രം ചിലവായിച്ചാൾ മതി.
  ലോകത്ത് 1 കോടിയിൽ അധികം ആളുകൾ join ആയിട്ടുണ്ട്. അത്പോലെ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 50000 അടുത്ത് അയ്യെന്ന് തോന്നുന്നു.

  ആദ്യത്തെ 10 കോടി ആൾക്കാർക്ക് ആണ് free ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നിലവിൽ 1 കോടിയിൽ അധികം ആളുകൾ 160+ രാജ്യങ്ങളിൽ use ചെയുന്നുണ്ട്. 10 കോടി ജനങ്ങൾ join ചെയ്‌തകയിഞ്ഞാൽ പിന്നെ coins free കിട്ടില്ല. പിന്നെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങേൻണ്ടിവെരും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് free ആയിട്ട് എല്ലാർക്കും daily 3 coins കിട്ടുന്നുണ്ട്.

  ലോകത്ത് 100 കോടി ജനങ്ങൾ use ചെയ്യാൻ പോവുന്ന ഒരു fiat currency ( നമ്മുടെ ഡോളർ, RUPEES, ദിർഹം)പോലെ ആയിരിക്കും PI. ലോകം മൊത്തം ACCEPT ചെയുന്ന ഒരു CRYPTO ആണ് PI NETWORK എന്ന COIN.

  100 ഡോളർ മുതൽ 1000 ഡോളർ വരെ നമുക്ക് ഒരു coin rate പ്രദീഷിക്കാം.

  7000 മുതൽ 75000 വരെ 🙌

  10 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് free കൊടുക്കുന്നത് ഈ പത്തു കോടി ജനങളിൽ നിന്ന് സാധ്യത മനസിലാക്കി ലോകത്ത് മിനിമം 100 കോടി ജനങ്ങൾ use ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആണ്. ബാക്കിയുള്ള ഏത് crypto നോക്കിയാലും 10 ലക്ഷംതിന്നു തായേ കാണുള്ളൂ. എന്നാൽ PI ഒന്നര വർഷംകൊണ്ട് 90 ലക്ഷം ആൾകാർ 160ൽ അധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി.

  My Wtsap nmbr:9947085109
  My Wtsap nmbr:9947085109
  My Wtsap nmbr:9947085109

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *