Huis en Haard is een Regionale Instelling Begeleid Wonen (RIBW), die een veilige woonplek biedt voor mannen en vrouwen van 18-65 jaar. Huis en Haard is bedoeld voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen dat te worden. Bij hen is tevens in meerdere of mindere mate sprake van psychiatrische problemen.

De begeleider van Huis en Haard stelt samen met de cliënt een plan op. Hier staat beschreven hoe er gezamenlijk aan de problemen gewerkt gaat worden.

Tijdens het verblijf bij Huis en Haard bestaat de hulp onder meer uit het herstel van het dag-nachtritme, het leren samenleven in één huis met meerdere personen, leren omgaan met geld, het voeren van een huishouding, het herstellen of opbouwen van relaties met anderen, werken en het leren of vinden van vrijetijdsbesteding.

Meer informatie over

Voor meer informatie over het Leger des Heils kun je terecht op of volg ons op Facebook:

source

One thought on “Het werk van het Leger des Heils: Huis en Haard”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *