Deze zomer zijn Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen wederom een aantal dagen te bezichtigen voor publiek. Vanwege de grote belangstelling voor de zomeropenstelling in 2016 is besloten ook dit jaar mensen in de gelegenheid te stellen een kijkje te komen nemen. Paleis Noordeinde opent vier zaterdagen haar deuren, te weten op zaterdag 15 juli en de drie zaterdagen daarna van 10.00 tot 18.00 uur. De Stallen zijn gedurende drie achtereenvolgende weken op de werkdagen dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur te bezoeken: 18 t/m 21 juli, 25 t/m 28 juli en 1 t/m 4 augustus.

Paleis Noordeinde is één van de drie paleizen die door de Staat ter beschikking zijn gesteld aan het Staatshoofd en fungeert als werkpaleis voor de Koning. Dagelijks is dit de kantooromgeving voor de medewerkers van de Dienst van het Koninklijk Huis en worden er gasten uit binnen- en buitenland ontvangen. Vanuit de Koninklijke Stallen, gelegen op het terrein van Paleis Noordeinde, worden alle vervoersbewegingen van de leden van het Koninklijk Huis, hun gasten, de hofhouding en het vervoer van paarden en materiaal/bagage gecoördineerd en verzorgd. Het stallencomplex herbergt, naast de traditionele paarden en koetsen, ook het wagenpark van de Dienst van het Koninklijk Huis.

Voor de openstelling van de Stallen zijn meer dagdelen uitgetrokken dan voor Paleis Noordeinde. Dit, omdat bij Paleis Noordeinde nog nadrukkelijker rekening moet worden gehouden met het dagelijkse intensieve gebruik als kantoor en ontvangstruimte en met de kwetsbaarheid van het monumentale gebouw en interieur. Door de openstelling van het Paleis gedurende vier zaterdagen in de zomer heeft het publiek, ondanks deze beperkingen, toch de kans om kennis te nemen van enkele bijzondere (kunst-) historische ruimtes, meubelen en schilderijen, die tot ons nationaal erfgoed behoren. Net als in 2016 staan medewerkers van de Dienst van het Koninklijk Huis opgesteld in verschillende zalen om een toelichting te geven.

Bijzonder is dat dit jaar ook het nieuwe servies wordt getoond, dat sinds dit voorjaar wordt gebruikt bij staatsbanketten en bij officiële diners met buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders en ambassadeurs. In het Koninklijk Paleis te Amsterdam zal deze zomer in de reguliere openstelling eveneens het nieuwe servies worden getoond.

Toegang
Bezoekers krijgen toegang tot Paleis Noordeinde of de Koninklijke Stallen met een toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs is voor zes euro te koop via de website die in de loop van vrijdag 30 juni 2017 operationeel is. Per boeking kunnen maximaal vier op naam gestelde kaarten worden besteld. Kinderen tot 5 jaar wordt gratis toegang verleend, maar dienen eveneens in het bezit te zijn van een op naam gestelde toegangskaart. Deze kaarten tellen echter niet mee in het maximale aantal te bestellen toegangskaarten. Omdat bestellingen en foutieve gegevens na beëindiging van het bestelproces niet meer kunnen worden aangepast, is het raadzaam voorafgaande aan de boeking alle benodigde gegevens bij de hand te hebben: geboortedatum en voor- en achternamen, zoals vermeld op het geldig legitimatiebewijs.

Voor mensen die geen kaart kunnen verkrijgen of verhinderd zijn de opengestelde locaties te bezoeken, is het goed te weten dat het paleiscomplex ook virtueel te ‘bezoeken’ is via Google Street View.

source

4 thoughts on “Hier werken Willem-Alexander en Máxima en prinses Beatrix (paleis Noordeinde)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *